Veritas Enterprise Vault

Veritas Enterprise Vault
Bilgilerin arşivlenerek saklanması, yönetilmesi ve kritik önem taşıyan bilgilerin keşfedilmesi.
Enterprise Vault, birleştirilmiş içerik arşivlemede endüstri lideridir… Yapılandırılmamış düzensiz bilgilerin saklanması, yönetilmesi ve organizasyon içindeki bilgilerin kullanıcılar tarafından keşfedilmesine olanak sağlar.

Arşivleme çözümleri sınıfında en geniş kullanıma sahip olan Veritas Enterprise Vault, müşteri kaynağındaki bilgileri tekilleştirerek ( deduplication) depolama maliyetlerinin düşürülmesine , bilgilerin etkin şekilde keşfedilmesine ve güvenli olarak silinmesine yardımcı olur.

Özellikler
• Birleştirilmiş dokuman arşivleme platformu yazılımı depolama maliyetlerini düşürmek için pahallı diskler üzerinde az sıklıkla erişilen bilgileri otomatik olarak daha az maliyetli ikincil disklere taşıyarak depolama maliyetini düşürür.

• Kullanıcılara e-keşif, arama, inceleme ve elektronik olarak depolanan bilgiyi efektif olarak export edebilmesi için rol tabanlı erişim yetkisi.

• Arşivlenen içerik için küresel tekilleştirme (örneğin e-posta, dosya, sharepoint, IM, veritabanları.)

• Genişletilmiş arama için aktif içerik toplanması ile arşiv içinde indeksleme ve verinin sınıflandırılması.

Faydaları
• Kurumsal arşivleme’de kaynağın tekilleştirilmesi , sıkıştırma , bilginin arşivde saklanması , kullanılmayan verilerin politikalara bağlı silinmesi ve sık erişilen bilgilerin hızlı disklere taşınması ile depolama maliyetlerini %60 üzerinde azaltır.

• Güncel olmayan, az sıklıkla erişilen veriyi production kaynağından merkezi arşiv kaynağına taşıyarak yedekleme ve kurtarma işlemini kolaylaştırır.

• İşletme genelinde derin Elektronik –Depolama Bilgi aramasına (ESI – Electronically-Stored Information) imkan vererek organizasyon bünyesindeki bilgilere açık görünürlük kazandırması yanında yapılandırılmamış ve yarı yapılandırılmış bilgilerin keşfi ,değerlendirilmesi , yönetim ve kontrolüne de imkan verir.

• Yasalar tarafından talep edilmesi durumunda kurumlardan olay değerlendirmesi sonucu talep edilen, toplanması zaman alıcı bilgilerin acil durumlarda hızlıca toplanmasına ve değerlendirilmesine imkan verir.