Symantec Şifreleme Çözümleri

Symantec Şifreleme Çözümleri

Desktop, Laptop, Client, e-mail, mobil ve cloud verileriniz için şifreleme çözümleri sunar.

Symantec PGP şifreleme, kurumlara ihtiyaçları olan veri güvenliğini tamamlayıcı alternatif güvenlik yanında ; merkezi yönetim ve belirlenen politikalar çerçevesinde konfigüre edilebilecek çoklu şifreleme seçenekleri ile verilerinizin bulundukları yerde güvende  olmalarını sağlayan çözümler sunar.

Endpoint Encryption ( Uç Nokta Güvenligi )

Laptop, Desktop, Server’lar için tüm disk’in şifrelenerek korunması ile beraber USB drivelar ve taşınabilir medyalar için şifreleme seçenekleri sunar. Disklerin ve taşınabilir medyaların unutulması, çalınması ve kaybolması durumlarında içlerinde bulunan verilerin güvenliği sağlanarak yetkisiz kişilerin erişimi önlenmiş olacaktır.

E-mail Encrption (Mail Şifreleme)

Günlük temel haberleşmemizin büyük bir kısımı oluşturan e-maillerimiz’in mail body ve attachment olarak encrypt edilerek ; yetkili alıcısı için güvenli olarak erişimi sağlanırken yetkisiz kişiler tarafından bilgilerimizin ele geçirilmesi sonucu erişilmesini engeller.

Email encryption çözümleri desktop ve gateway olarak sunulurken, Mobile encryption çözümü paketi bize Ipad, Iphone ve Ipod Touch gibi mobil cihazlarımız üzerinden yapılan mailleşmelerimiz tarafındaki güvenliğini sağlar.

File Share Encryption (Dosya Paylaşımı Güvenliği)

Ortak Paylaşılan dosya sunucuları üzerindeki bulunan verilerimizin dosya / klasör olarak güvenliğini sağlar. Departmanlar arasında paylaşılan ortak erişim yetkilendirmesi ile dosyaların encrypted olarak saklanması dosya transferleri için sunucu  / client arasında uçtan uca güvenlik sunar.

File Share Encryption dosya ve klasörlerin cloud ortamında encrypted olarak saklanması ve sadece yetkili kullanıcıların erişimine izin vererek verilerinizin güvenliğini sağlar.

Encryption Managament Server ( Şifreleme Merkezi Yönetim Sunucusu)

Politikaların yönetimi,çoklu şifreleme seçenekleri ve çözümleri ile anahtar yönetimi gibi işlemleri merkezi olarak yönetmemizi sağlayan sunucudur.